Medycyna pracy

W ramach współpracy z firmami oferujemy szeroko rozumianą opiekę i profilaktykę zdrowia w ramach medycyny pracy.

Zapewniamy badania profilaktyczne wszystkich pracowników (wstępne, okresowe, kontrolne).

Dodatkowo, gotowi jesteśmy m.in. do:

  • wizytacji i oceny stanowisk pracy pod kątem występujących zagrożeń środowiskowych
  • udziału w komisjach BHP
  • oceny ergonomii stanowisk pracy
  • porad w ramach psychologii pracy

Partnerzy